ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: ჩვენს შესახებ მმართველობა აღმასრულებელი დირექტორი
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
აღმასრულებელი დირექტორი
მერი დაუშვილი
საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 2367210 (011)
ფაქსი: (+995 32) 2367213
ელ-ფოსტა: mdaushvili@geostat.ge


დაბადების თარიღი: 19.02.1975

განათლება:

2014-2017 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - სადოქტორო პროგრამა – ეკონომიკა (სადოქტორო დისერტაცია თემაზე „საბაჟო სტატისტიკის ინსტიტუციური რეფორმირება საქართველოში“ დასრულებულია და ჩაბარებულია სადისერტაციო საბჭოსთვის გადასაცემად);

1997 - 2003 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი;

1992 - 1996 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლიდან - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი;

2011 - 2014 - შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2010 - შემოსავლების სამსახურის ადმინისტრირების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2009 - შემოსავლების სამსახური ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2008 - შემოსავლების სამსახური ცენტრალური აპარატის ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის დეპარტამენტი სტატისტიკის და ანალიზის სამმართველოს უფროსი;

2007 - შემოსავლების სამსახური ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის სამმართველოს აღრიცხვა-ანგარიშგების და ანალიზის განყოფილების უფროსი;

2006 - საგადასახადო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

2004 - საგადასახადო დეპარტამენტის საგადასახადო შემოსავლების და საგადასახადო დავალიანებათა აღრიცხვა-ანგარიშგების და ანალიზის სამმართველოს საგადასახადო შემოსავლების ანალიზის განყოფილების უფროსი;

2003 - საგადასახადო დეპარტამენტი - აღრიცხვა-ანგარიშგების, ინფორმაციული უზრუნველყოფის, ანალიზის და პროგნოზირების სამმართველო - აღრიცხვა-ანგარიშგების და პროგნოზირების განყოფილების უფროსი;

2000 - საგადასახადო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველო აღრიცხვა ანგარიშგების განყოფილების მთავარი საგადასახადო ინსპექტორი;

1996 - 2000 საქ.რესპუბლიკის სახ.საგადასახადო ინსპექცია - გადამხდელთა რეგისტრაციის, იდენტიფიკაციის, ანალიზის და ანგარიშგების განყოფილება მთავარი საგადასახადო ინსპექტორი;

1995 - საქ.რესპუბლიკის სახ.საგადასახადო ინსპექცია - კონტროლის სამმართველოს ინფორმაციისა და აღრიცხვის განყოფილება უფროსი სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექტორი.
 

უცხო ენა:
რუსული - (კარგად)


 

 
2018-02-22
საქსტატი ახალ გამოკვლევას იწყებს
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აკვაკულტურის მეურნეობების საპილოტე გამოკვლევას იწყებს. აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევა საქართველოს სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმის 20
2018-02-20
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის იანვარი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.