ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატსიტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სტატისტიკური ინფორმაცია საგარეო ვაჭრობა
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საგარეო ვაჭრობა
(მლნ. აშშ დოლარი)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 იანვარი-ოქტომბერი*

საგარეო სავაჭრო ბრუნვა

6913.3

9258.7

10433.0

10933.1

11462.9

9505.0

9407.7

10674.7

10305.9

საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB)

1677.3

2186.4

2376.6

2910.3

2861.0

2204.7

2112.9

2735.5

2751.0

საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი(CIF)

5236.0

7072.3

8056.4

8022.7

8601.8

7300.3

7294.0

7939.2

7555.0

საგარეო ვაჭრობის სალდო

-3558.7

-4885.8

-5679.7

-5112.4

-5740.8

-5095.6

-5181.1

-5203.7

-4804.0

ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე

1380.3

1693.0

1606.4

1812.1

1873.3

1637.4

1657.1

2070.0

1912.1

*წინასწარი მონაცემები.

საქართველოს ექსპორტი ქვეყნების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 4 ნიშნა)
საქართველოს ექსპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 6 ნიშნა)
ექსპორტი უმსხვილესი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი ფართო ეკონომიკური კატეგორიების (BEC) მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC) სექციების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი ეკონომიკური საქმიანობის სახეების (NACE Rev. 2) მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი მოვაჭრე სუბიექტების ზომის მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ქვეყნების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 4 ნიშნა)
საქართველოს იმპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 6 ნიშნა)
იმპორტი უმსხვილესი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ფართო ეკონომიკური კატეგორიების (BEC) მიხედვით
საქართველოს იმპორტი საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC) სექციების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ეკონომიკური საქმიანობის სახეების (NACE Rev. 2) მიხედვით
საქართველოს იმპორტი მოვაჭრე სუბიექტების ზომის მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი და იმპორტი თვეების მიხედვით
 
2018-12-06
აკვაკულტურის მეურნეობების საპილოტე გამოკვლევა 2017 წელი
გადმოწერეთ
2018-12-05
საქსტატი სტატისტიკის განვითარების საშუალოვადიან სტრატეგიას შეიმუშავებს
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით, ქვეყანაში სტატისტიკის განვითარების 2019-2023 წლების ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობა დაიწყო. 
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.