ვიდეორგოლი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შესახებ

„სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშების პრაქტიკული სახელმძღვანელო“, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ნიუ-იორკი და ჟენევა, 2009

PDF

მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF

ინფლაციის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შესახებ 2024

PDF

მშენებლობის ღირებულების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა და იმპორტის ფასების ინდექსების გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF

მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF

RPPI მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF

სამომხმარებლო ფასების ინდექსის სახელმძღვანელო, კონცეპტები და მეთოდები, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და სხვ., ვაშინგტონი 2020

PDF

სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

PDF

წელი