კლასიფიკაციების რეესტრი

XLS

ეკონომიკური საქმიანობის სახეები - სეკ (NACE Rev.2) (2023)

PDF

ეკონომიკური საქმიანობის სახეები - სეკ (NACE Rev.1.1) (2004)

PDF

პროდუქციის კლასიფიკაცია საქმიანობის სახეების მიხედვით – CPA 2008

PDF

პროდუქციის სტატისტიკური კლასიფიკაცია საქმიანობის სახეობათა მიხედვით (CPA) (1999)

PDF

დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია – ISCO-08

PDF

დასაქმების სტანდარტული კლასიფიკაცია (ISCO - 88) (2006)

PDF

განათლების სტანდარტული კლასიფიკაცია (ISCED -1997) (2006)

PDF

განათლების სტანდარტული კლასიფიკაცია (ISCED 2011)

PDF

ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაცია (ICD 10) (2010)

PDF

მსოფლიოს ქვეყნების და ტერიტორიების კლასიფიკაცია (სკ 007-2016)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2002)

PDF

ვალუტების კლასიფიკაცია (სკ 008-2023)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2007)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2012)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2012-2017 კომბინირებული)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2017)

PDF

საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაცია (SITC Rev.4) (2006)

PDF

კლასიფიკაცია ფართო ეკონომიკური კატეგორიების მიხედვით (BEC Rev.4) (2003)

PDF

ტრანსპორტირების სახეობების კლასიფიკაცია (2008)

PDF

აქტივობების საერთაშორისო კლასიფიკაცია დროის გამოყენების სტატისტიკისთვის (ICATUS 2016)

PDF

წელი