შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის 2009 წლის მონაცემთა ბაზა

ZIP

შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის 2010 წლის მონაცემთა ბაზა

ZIP

შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის 2011 წლის მონაცემთა ბაზა

ZIP

შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის 2012 წლის მონაცემთა ბაზა

ZIP

შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის 2013 წლის მონაცემთა ბაზა

ZIP

შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის 2014 წლის მონაცემთა ბაზა

ZIP

შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის 2015 წლის მონაცემთა ბაზა

ZIP

შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის 2016 წლის მონაცემთა ბაზა

ZIP

შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის მონაცემთა ბაზა 2017

ZIP

შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის მონაცემთა ბაზა 2018

ZIP

შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის მონაცემთა ბაზა 2019

ZIP

შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის მონაცემთა ბაზა 2020

ZIP

შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის მონაცემთა ბაზა 2021

ZIP

შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის მონაცემთა ბაზა 2022

ZIP

შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის და შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების კვლევის მონაცემთა ბაზის ველების აღწერა

PDF

წელი