ბიუროს უფროსი: ირაკლი კახიძე

მისამართი: 0102, ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 89/24 (მე-8 სართული)

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (800)

ელ.ფოსტა: tbilisi@geostat.ge, ikakhidze@geostat.ge
 

წელი