ბიუროს უფროსი: კახაბერ ბერაძე

მისამართი: 3300, მცხეთა, აღმაშენებლის №51

მობილური: (+995)591 41 47 33

ელ.ფოსტა: kberadze@geostat.ge

წელი