ბიუროს უფროსი: ბადრი რამიშვილი

მისამართი: 3500, ქ. ოზურგეთი, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. #3

მობილური: (+995) 595 11 04 02

ელ.ფოსტა: bramishvili@geostat.ge

წელი