სტატისტიკურ სამუშაოთა 2024 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2023 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2022 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2021 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2020 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2019 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2018 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2017 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2017 წლის პროგრამა (ცვლილება)

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2016 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2015 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2014 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2013 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2012 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2011 წლის პროგრამა

PDF

სტატისტიკურ სამუშაოთა 2010 წლის პროგრამა

PDF

წელი