საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2024 წლის ბიუჯეტი

XLS

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2023 წლის ბიუჯეტი

XLS

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2022 წლის ბიუჯეტი

XLS

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2021 წლის ბიუჯეტი

XLS

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2020 წლის ბიუჯეტი

XLS

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის ბიუჯეტი

XLS

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2018 წლის ბიუჯეტი

XLS

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2017 წლის ბიუჯეტი

XLS

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2016 წლის ბიუჯეტი

XLS

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2015 წლის ბიუჯეტი

XLS

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2014 წლის ბიუჯეტი

XLS

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2013 წლის ბიუჯეტი

XLS

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2012 წლის ბიუჯეტი

XLS

წელი