ვალერიან მელქაძე
1958-1960

დაბადების თარიღი: 
1912 წლის 28 დეკემბერი

1958-1960 წლებში საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ცენტრალური სტატისტიკური სამმართველოს უფროსი.
1937 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
1963 წლიდან დამფუძნებელი დირექტორის რანგში სათავეში ჩაუდგა საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტთან არსებულ სახალხო მეურნეობის ეკონომიკისა და დაგეგმვის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს, რომელსაც სიცოცხლის ბოლომდე ხელმძღვანელობდა. 2002 წელს ინსტიტუტს მისი სახელი ეწოდა. 1972 წლიდან ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 1977 წლიდან პროფესორი. მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი ეკონომიკის დარგში.

გრიგოლ ჟორჟიკაშვილი
1960-1976

დაბადების თარიღი:
1905 წელი 

1960-1976 წლებში საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ცენტრალური სტატისტიკური სამმართველოს უფროსი.
1929-1960 წლებში მუშაობდა სხვადასხვა პარტიულ და საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე. 
 

რევაზ ბასარია
1976–1991

დაბადების თარიღი:
1932 წლის 23 ივლისი

1976–1991 წლებში საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ცენტრალური სტატისტიკური სამმართველოს უფროსი.
1952–1956 წლებში სწავლობდა მოსკოვის ფინანსურ ინსტიტუტში, წარჩინებით დაამ-თავრა ფინანსებისა და კრედიტის ფაკულტეტი. 1974 წელს მიიღო ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური ხარისხი. გამოქვეყნებული აქვს მრავალი პუბლიკაცია და ნაშრომი.

ანზორ ჯანჯღავა
1991 – 1992

დაბადების თარიღი: 
1939 წელი 

1991 – 1992 წლებში საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოსთან არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაციის კომიტეტის თავმჯდომარე
1958 – 1963 წლებში სწავლობდა თბილისის სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის აგრო-ნომიულ ფაკულტეტზე.


 

ლერი გიგინეიშვილი
1992–1996

დაბადების თარიღი: 
1939 წლის 12 სექტემბერი

1992–1996 წლებში საქართველოს რესპუბლიკის სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაციის კომიტეტის თავმჯდომარე.
1957-1962 წლებში სწავლობდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ავტო-მატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის სპეციალობით.
1963 წელს ჩაირიცხა ასპირანტურაში მოსკოვის მართვის სისტემების ინსტიტუტში, სადაც დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხით. 
გამოქვეყნებული აქვს 30 სამეცნიერო ნაშრომი. კითხულობდა ლექციებს ინფორმატიკისა და ტელეკომუნიკაციის ინსტიტუტში.

თეიმურაზ ბერიძე
1996-2005

დაბადების თარიღი: 
1956 წლის 16 ნოემბერი

1996–1997 წლებში საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაციის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე და 1997-2005 წლებში საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე.
1978 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი.
1978–1982 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურაში.
1992 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტში.
ეწეოდა სამეცნიერო საქმიანობას საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტში, ხოლო 1993 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს მაკროეკონომიკაში.
1995 წლის აგვისტოდან - 1996 წლის ივნისამდე მუშაობდა მერილენდის (აშშ) უნივერსიტეტის პროფესორად.
გამოქვეყნებული აქვს 70-მდე სამეცნიერო ნაშრომი.

ზაზა ბროლაძე
2005-2006

დაბადების თარიღი: 
1974 წლის 2 აპრილი

2005-2006 წლებში საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სტატისტიკის დეპარტამენტის თავმჯდომარე.
ფლობს ილინოისის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს ეკონომიკურ პოლიტიკაში და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის დიპლომს მაკროეკონომიკის მიმართულებით.
2017 წლიდან პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფის (PMCG) გამგეობის წევრი, 2014-2017 წლებში ამავე კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე და სახელმწიფო სექტორის საკონსულტაციო პროექტების ხელმძღვანელი.
აქვს საჯარო სექტორში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობის გამოცდილება.

ირაკლი სირაძე
2006–2007

დაბადების თარიღი: 
1971 წლის 17 ოქტომბერი

2006–2007 წლებში საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს - საქვეუწყებო დაწესებულების - სტატისტიკის დეპარტამენტის თავმჯდომარე.
1989–1994 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპეციალობით: მატერიალური რესურსების მართვა-წარ-მოების საშუალებები საბითუმო ვაჭრობის ორგანიზაციებში.
აქვს საჯარო სექტორში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობის გამოცდილება.

გრიგოლ ფანცულაია
2007–2010

დაბადების თარიღი: 
1976 წლის 23 ივლისი

2007–2010 წლებში საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სტატისტიკის დეპარტამენტის თავმჯდომარე.
დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებისა და ჰუმანიტარული ურთიერთობების სპეციალობები. მინიჭებული აქვს ეკონომისტისა და სამართალმცოდნის კვალიფიკაცია.
აქვს საჯარო სამსახურსა და კერძო სექტორში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება.
 

ზაზა ჭელიძე
2010-2013

დაბადების თარიღი:
1972 წლის 9 აპრილი

2010-2013 წლებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი.
დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი იაპონიის ქალაქ ტოკიოს პოლიტიკის სწავლების ეროვნულ ინსტიტუტში (GRIPS).
აქვს საქართველოს საჯარო სექტორში მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება. მათ შორის, 2005-2006 წლებში იყო ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილე, ხოლო 2009 წლის განმავლობაში ფინანსთა მინისტრის მოადგილე.
2010-2013 წლების განმავლობაში იყო ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) თანამშრომლობა სტატისტიკაში 21-ე საუკუნეში განვითარებისთვის (PARIS 21) საბჭოს წევრი.
2013 წლიდან მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაციებში და საკონსულტაციო კომპანიებში.
 

მერი დაუშვილი
2014–2018

დაბადების თარიღი: 
1975 წლის 19 თებერვალი

2014–2018 წლებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი.
დამთავრებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური-ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტი და ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. არის ეკონომიკის დოქტორი.
აქვს საჯარო სამსახურში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება.

 

წელი