2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
მუზეუმები
რაოდენობა, ერთეული 193 207 219 241 248 253 249 250 252
დამთვალიერებელთა რიცხვი, ათასი კაცი 1065.8 1335.9 1674.9 1910.0 2114.7 2253.2 309.9 807.2 1688.2
თეატრები
რაოდენობა, ერთეული 49 49 49 49 49 50 52 52 52
მაყურებელთა რაოდენობა, ათასი კაცი 486.9 554.5 601.8 576.8 582.7 614.6 125.6 183.8 547.0

წელი