2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
მუზეუმები
რაოდენობა, ერთეული 191 193 207 219 241 248 253
დამთვალიერებელთა რიცხვი, ათასი კაცი 1100.9 1065.8 1335.9 1674.9 1910.0 2114.7 2253.2
თეატრები
რაოდენობა, ერთეული 48 49 49 49 49 49 50
მაყურებელთა რაოდენობა, ათასი კაცი 433.9 486.9 554.5 601.8 576.8 582.7 614.6

წელი