დემნა ძირკვაძე
დაბადების თარიღი:
1982 წლის 21 თებერვალი
 
227 70 00 (7934)
2015 წლის ნოემბრიდან არის აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (სამინისტროს) წარმომადგენელი საქართველოში.
2008 წლიდან მუშაობს აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტში, ამერიკის საელჩოში სხვადასხვა თანამდებობებზე, 2008-2010 წლებში იყო სოფლის მეურნეობის პროექტების კოორდინატორი საქართველოში, ხოლო 2010 წლიდან დღემდე მრჩეველი სოფლის მეურნეობის, სოფლის განვითარებისა და საერთაშორისო ვაჭრობის საკითხებში. 2005 წლიდან დღემდე აქვს ორგანიზებული და განხორციელებული მრავალი ტექნიკური დახმარების და შესაძლებლობების გაძლიერების პროექტები საქართველოში და მის გარეთ სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის, სტატისტიკის, განათლების, ექსტენციის, საერთაშორისო ვაჭრობისა და სხვა მიმართულებით.
დემნა ძირკვაძეს მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება ეკონომიკის, აგრობიზნეს მენეჯმენტისა და მარკეტინგის მიმართულებით როგორც საქართველოში ასევე უცხოეთში. ამჟამად არის დოქტორანტი ეკონომიკის მიმართულებით.
ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.
ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

 

წელი