დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის წარმოება;
  • სახელმწიფო ფინანსებისა და მონეტარული სისტემის სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება;
  • სატელიტური ანგარიშების წარმოება.

დეპარტამენტის უფროსი: მაკა კალანდარიშვილი

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (302)

ელ.ფოსტა: mkalandarishvili@geostat.ge


კვარტალური ანგარიშების სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (320)

წლიური ანგარიშების სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (321)

წელი