დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • სტატისტიკური საქმიანობის პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზების პროექტირება, დაცვა და ადმინისტრირება;
  • გეოსაინფორმაციო რუკების და მონაცემთა ბაზების შექმნა, განახლება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
  • კომპიუტერების, სატელეფონო ქსელური და პერიფერიული მოწყობილობების სისტემური და ტექნიკური მომსახურება, რეგიონალურ და ცენტრალურ ოფისებში კომპიუტერული ქსელების შექმნა, ადმინისტრირება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
  • საქსტატის ვებგვერდის ადმინისტრირება, განახლება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

დეპარტამენტის უფროსი: ალექსანდრე ამბოკაძე

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (120)

ელ.ფოსტა: sambokadze@geostat.ge


პროგრამული უზრუნველყოფისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების განვითარების სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (125)

ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირებისა და მხარდაჭერის სამმართველო:
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (224)

წელი