იოსებ ბერიკაშვილი
დაბადების თარიღი:
            
1985 წლის 20 სექტემბერი
 
 (+99532) 239-14-90 
2017 წლის ოქტომბრიდან იგი იკავებს სსიპ ილიას უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორის, ხოლო 2018 წლის მარტიდან შპს "კავკასიის უნივერსიტეტში" ეკონომიკის სკოლის დეკანის თანამდებობას.
აქვს კერძო, საჯარო და საბანკო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. იგი მუშაობდა სსიპ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში უფროს აუდიტორად, ს.ს ნიკორაში; და შპს ავერსი ფარმაში აუდიტორად. აგრეთვე სხვადასხვა თანამდებობებზე ს.ს "საქართველოს ბანკსა" და მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია "კონსტანტაში"
იოსებ  ბერიკაშვილი ფლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს "მენეჯმენტის პროგრამაში" და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის დიპლომს"ფინანსები, საბანკო საქმე და დაზღვევა".
ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.
დაოჯახებული.

წელი