მერი დაუშვილი
დაბადების თარიღი:
            
1975 წლის 19 თებერვალი
 
+995 577 787 987

2014-2018 წლებში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი;  საქსტატის საბჭოს თავმჯდომარე. 

აქვს საქართველოს საჯარო სექტორში მუშაობის 26 წლიანი გამოცდილება. 1995-2014 წლებში მუშაობდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურის სხვადასხვა დეპარტამენტებში სხვადასხვა თანამდებობებზე. 2014 წლის თებერვალში დაინიშნა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელ დირექტორად. მისი ხელმძღვანელობის პირობებში, პირველად საქართველოში ერთდროულად ჩატარდა 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა და  სასოფლო-სამეურნეო აღწერა. 

2019 წლის აპრილიდან მუშაობს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში.
მერი დაუშვილს დამთავრებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტი (ბაკალავრის ხარისხი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (მაგისტრის ხარისხი).
2019 წლიდან ფლობს ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხს - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაქულტეტი
ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

წელი