ირაკლი აფხაიძე
დაბადების თარიღი:
1980 წლის 4 ივლისი
 
2 36 72 10 (003)
 
სამუშაო გამოცდილება
2022 წლის ივლისიდან აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
07.2018 – 05.2022 საბჭოს წევრი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
04.2016 – 12.2021 მონიტორინგისა და შეფასების მენეჯერი - ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), ქემონიქს საქართველო, პროექტი - ,,ზრდა პროგრამის აქტივობები საქართველოში"
09.2012-12.2015 მონიტორინგისა და შეფასების მენეჯერი - ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), ქემონიქს საქართველო, პროექტი ,,NEO" - ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები საქართველოში"
02.2012-09.2012 მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საველე სამუშაოების კოორდინატორი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
06.2011-11.2011 კვლევების კოორდინატორი - ,,ეი-სი-თი" კვლევა
05.2008-03.2011 პროექტის მენეჯერი; გამოკვლევის კოორდინატორი - ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოსა და საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთობლივი სამცხე-ჯავახეთის გზის ზეგავლენის შეფასების პროექტი
07.2005 - 05.2008 განაყოფილების უფროსი, სოციალური სტატისტიკის სამმართველო, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი
01.2005 - 07.2005 მთავარი სპეციალისტი - სოციალური სტატისტიკის სამმართველო, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი
11.2001 - 12.2004 მთავარი სპეციალისტი - მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის სამმართველო, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი
განათლება
2003-2006 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ცენტრი, ასპირანტურა. დემოგრაფიის მიმართულება.
2001-2003 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის მაგისტრი
1997-2001 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის ბაკალავრი
უცხო ენები
ინგლისური, რუსული
ოჯახური მდგომარეობა
მეუღლე და სამი შვილი