პაატა შავიშვილი
დაბადების თარიღი:
1978 წლის 19 სექტემბერი
 
2 36 72 10 (004)
 
სამუშაო გამოცდილება
2018 წლის ივნისიდან აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
04.2010-06.2018 სამმართველოს უფროსი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველო
06.2008-04.2010 სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი, სოციალური და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველო
12.2004-06.2008 სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, სოციალური სტატისტიკის სამმართველო
11.2006-12.2008 დსთ-ს ქვეყნების სტატისტიკური სამსახურის მიერ მოსახლეობის აღწერების საორგანიზაციო საკითხებისათვის შექმნილი საკოორდინაციო კომისია, წევრი
01.2006-09.2020 საქართველოს მოსახლეობის აღწერის სამთავრობო საკოორდინაციო კომისია, მდივანი
11.2005-06.2021 გაეროს ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მოსახლეობის აღწერის საორგანიზაციო საკითხებისა და მეთოდოლოგიის შემმუშავებელი საკოორდინაციო ჯგუფი, წევრი
12.2003-12.2004 2004 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის საორგანიზაციო სამუშაო ჯგუფი, უფროსი
02.2002-12.2003 მოსახლეობის 2002 წლის აღწერის მასალების დამუშავებისათვის მომზადების ჯგუფი, უფროსი
06.2001-12.2004 უფროსი ეკონომისტი, მთავარი ეკონომისტი, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, მოსახლეობის აღწერის სამმართველო
განათლება
2002-2004 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის მაგისტრი
1995-1999 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებისა და საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სპეციალობა, ეკონომიკის ბაკალავრი
ტრენინგები და სასწავლო კურსები 
11.2012 ქუინსლენდის უნივერსიტეტი, სასწავლო კურსი ,,სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის შესახებ“, ბრისბენი, ავსტრალია
09.2012 პრაღის ჩარლზის უნივერსიტეტი, სასწავლო კურსი „მოსახლეობა და განვითარება“, პრაღა, ჩეხეთი
უცხო ენები
ინგლისური, რუსული
ოჯახური მდგომარეობა
მეუღლე და სამი შვილი