დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • საზოგადოებასთან ურთიერთობის უზრუნველყოფა;
  • ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის უზრუნველყოფა;
  • საქსტატის საბჭოსა და მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა;
  • სტატისტიკურ მონაცემთა გავრცელებასთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაცია და უზრუნველყოფა; 
  • საქსტატის საქმიანობის ანგარიშის მომზადების კოორდინაცია;
  • მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან კომუნიკაციის უზრუნველყოფა;
  • საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
  • საქსტატის საქმიანობის ფოტო და ვიდეო მომსახურების კოორდინაცია და უზრუნველყოფა

დეპარტამენტის უფროსი: მარიამ ყაველაშვილი

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (020)

ელ.ფოსტა: mkavelashvili@geostat.ge


წელი