დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • დეპარტამენტი დამოუკიდებელი და ობიექტური საქმიანობის შედეგად აანალიზებს და აფასებს საქსტატში არსებულ პოლიტიკასა და პროცედურებს, კანონმდებლობასა და არსებულ სტანდარტებთან მიმართებით, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს რესურსების ეკონომიურად, ეფექტიანად, პროდუქტიულად გამოყენებისა და დაწესებულების დასახული მიზნების მიღწევისთვის;

დეპარტამენტის უფროსი: არჩილ ხვედელიძე

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (070)

ელ.ფოსტა: akhvedelidze@geostat.ge

წელი