თამარ სულუხია
 
თამარ სულუხია 2019 წლიდან არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლისა (ISET) და ISET კვლევითი ინსტიტუტის (ISET-PI) დირექტორი.
საქართველოში დაბრუნებამდე მუშაობდა მსოფლიო ბანკში სხვადასხვა ქვეყნებში - თურქეთის ინფრასტრუქტურისა და მდგრადი განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელად 2016-2019 წლებში და უკრაინის, ბელორუსისა და მოლდოვის პროგრამის ხელმძღვანელად 2010-2015 წლებში, 2004-2010 წლებში კი კავკასიის ოფისში ინფრასტრუქტურის სპეციალისტად. მსოფლიო ბანკში მუშაობამდე, თამარ სულუხია იკავებდა საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობას (2004); იყო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ადგილობრივი მმართველობის ცენტრის ხელმძღვანელი (2002-2004);
ფულბრაიტელი მეცნიერ-მკვლევარი ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში-ვაშინგტონში(2001-2002) და USAID -ის ეკონომიკური განვითარების განყოფილების სპეციალისტი (1997-2001). 2000-2004 წლებში იყო სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციისა და ფონდის კონსულტანტი. მისი გამოცდილება ასევე მოიცავს სხვადასხვა წამყვან ქართული და უცხოური არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციების ხელმძღვანელობას, დირექტორთა და მრჩეველთა საბჭოს წევრობას.
2002-2009 წლებში იყო ურბანულ პოლიტიკისა და მმართველობის მოწვეული პროფესორი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA). არის არაერთი პუბლიკაციის ავტორი ურბანისტიკის სფეროში. თამარი ფლობს მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (1997, დოქტორის ხარისხის ექვივალენტი) საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტიდან.
 

წელი