ზაზა ჭელიძე
დაბადების თარიღი:
1972 წლის 9 აპრილი
 
+995 577 412022
საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი 2010 წლის თებერვლიდან 2013 წლის ნოემბრამდე.
აქვს საქართველოს საჯარო სექტორში მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება. მათ შორის, 2005-2006 წლებში იყო ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილე, ხოლო 2009 წლის განმავლობაში ფინანსთა მინისტრის მოადგილე. 2010 წლის იანვარში დაინიშნა სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარედ. მისი ზედამხედველობის ქვეშ განხორციელდა სტატისტიკის დეპარტამენტის რეორგანიზაცია და შეიქმნა ახალი, მთავრობისგან დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი). 2010-2013 წლების განმავლობაში იყო ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) თანამშრომლობა სტატისტიკაში 21-ე საუკუნეში განვითარებისთვის (PARIS 21) საბჭოს წევრი.
2013 წლიდან მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაციებში და საკონსულტაციო კომპანიებში, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო პროექტებში. 2015 წლიდან არის გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) კონსულტანტი სტატისტიკის მიმართულებით.
ზაზა ჭელიძეს დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. ასევე მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი იაპონიის ქალაქ ტოკიოს პოლიტიკის სწავლების ეროვნულ ინსტიტუტში (GRIPS).
ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.
ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

 

წელი