11 ნოემბერი 2021

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

10 სექტემბერი 2021

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენე...

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2020

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირი...

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2020

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2019 წელი)

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2019

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წელი)

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2019

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირი...

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2019

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებში (2019 წ...

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2018

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2017 წელი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2018

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა 2017

სრულად ნახვა