30 ნოემბერი 2017

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა 2016

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2017

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2016 წელი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2016

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა 2015

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2016

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2015 წელი

სრულად ნახვა