18 აგვისტო 2023

საჰაერო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

18 აგვისტო 2023

სარკინიგზო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

28 ივლისი 2023

ინფორმაცია ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტები...

სრულად ნახვა

19 მაისი 2023

საჰაერო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

19 მაისი 2023

სარკინიგზო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

19 მაისი 2023

საქართველოს საზღვაო ნავსადგურები და ტერმინალები - 2023 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

1 მარტი 2023

სარკინიგზო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - 2022

სრულად ნახვა

1 მარტი 2023

საჰაერო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - 2022

სრულად ნახვა

26 აგვისტო 2022

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ...

სრულად ნახვა