28 ოქტომბერი 2021

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2021

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

28 ივლისი 2021

ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევ...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2020

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (20...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2020

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგები (...

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2020

ინფორმაცია ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტები...

სრულად ნახვა

25 დეკემბერი 2019

ინფორმაცია ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შე...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2019

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის ძირითადი შედ...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2019

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლე...

სრულად ნახვა