27 მაისი 2022

სიღარიბის მაჩვენებლები და ჯინის კოეფიციენტები (2021 წელი)

სრულად ნახვა

25 მაისი 2022

ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) 2021 წელი

სრულად ნახვა

25 მაისი 2021

ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) 2020 წელი

სრულად ნახვა

25 მაისი 2020

ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) 2019 წელი

სრულად ნახვა

24 მაისი 2019

შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2018 წლის წლიური)

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2018

საქსტატმა მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევა MICS6-ის საველე სამუშაოები და...

სრულად ნახვა

17 სექტემბერი 2018

საქართველოში მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა (MICS) იწყება

სრულად ნახვა

18 მაისი 2018

საქსტატი „მრავალინდიკატორულ კლასტერულ გამოკვლევას (MICS)“ ჩაატარებს

სრულად ნახვა

9 მარტი 2018

ქ. თბილისში ცხოვრების დონის სტატისტიკის შესახებ საერთაშორისო სემინარი ტარდება

სრულად ნახვა