1 მარტი 2024

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები - (2023-2024 სასწავლო წელი...

სრულად ნახვა

1 მარტი 2024

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები - 2023 წელი

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2023

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2023/2024 სასწავლო წელი)

სრულად ნახვა

1 ნოემბერი 2023

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვ...

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2023

კულტურის სტატისტიკა - 2022 წელი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2023

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები, 2022-2023

სრულად ნახვა

1 მარტი 2023

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2022 წელი)

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2022

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები - 2022-2023

სრულად ნახვა

1 ნოემბერი 2022

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვ...

სრულად ნახვა