2 მარტი 2023

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები, 2022-2023

სრულად ნახვა

1 მარტი 2023

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2022 წელი)

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2022

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები - 2022-2023

სრულად ნახვა

1 ნოემბერი 2022

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვ...

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2022

კულტურის სტატისტიკა, 2021 წელი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2022

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2021/2022 სასწავლო წელი)

სრულად ნახვა

1 მარტი 2022

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2021 წელი)

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2021

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2021/2022 სასწავლო...

სრულად ნახვა

1 ნოემბერი 2021

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვ...

სრულად ნახვა