საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2022 24 ნოემბერი 2023

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2021 25 ნოემბერი 2022

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2020 25 ნოემბერი 2021

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2019 25 ნოემბერი 2020

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2018 25 ნოემბერი 2019

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2017 30 ნოემბერი 2018

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2016 30 ნოემბერი 2017

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2015 30 ნოემბერი 2016

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2014 30 ნოემბერი 2015

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2013 28 ნოემბერი 2014

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2012 29 ნოემბერი 2013

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა 2011 30 ნოემბერი 2012

წელი