დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2022 17 ოქტომბერი 2023

ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში 2022 წლის ანგარიში 26 სექტემბერი 2023

დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2021 17 ოქტომბერი 2022

ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში 2021 წლის ანგარიში 26 სექტემბერი 2022

დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2020 15 ოქტომბერი 2021

ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში, 2020 წლის ანგარიში 24 სექტემბერი 2021

დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2019 15 ოქტომბერი 2020

ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში, 2019 წლის ანგარიში 25 სექტემბერი 2020

დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2018 15 ოქტომბერი 2019

ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში, 2018 წლის ანგარიში 25 სექტემბერი 2019

2014 წლის აღწერის ძირითადი შედეგები 15 იანვარი 2019

დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 15 ოქტომბერი 2018

წელი