საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2023 28 დეკემბერი 2023

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2022 28 დეკემბერი 2022

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2021 28 დეკემბერი 2021

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2020 28 დეკემბერი 2020

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2019 30 დეკემბერი 2019

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2018 28 დეკემბერი 2018

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2017 28 დეკემბერი 2017

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2016 28 დეკემბერი 2016

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2015 28 დეკემბერი 2015

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2014 26 დეკემბერი 2014

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2013 27 დეკემბერი 2013

საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2012 25 აპრილი 2013

წელი