საქსტატის საბჭოს სხდომა

თარიღი: 24 სექტემბერი 2010

წელი