მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის სექტემბერი

თარიღი: 20 ოქტომბერი 2017