ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 3 ნოემბერი 2017