საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2016 წლის წლიური, დაზუსტებული)

თარიღი: 15 ნოემბერი 2017

წელი