სოფლის მეურნეობა (2017 წლის III კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 20 ნოემბერი 2017


წელი