საქსტატის თანამშრომლებს ფართომასშტაბიანი ტრენინგი უტარდებათ

თარიღი: 27 ნოემბერი 2017

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველოს საველე პერსონალს ფართომასშტაბიანი ტრენინგი უტარდება. 2018 წლიდან საქსტატი სასოფლო მეურნეობათა შერჩევით გამოკვლევას სრულიად ახალი და თანამედროვე მონაცემთა შეგროვების ელექტრონული მეთოდით (CAPI) განახორციელებს. CAPI მეთოდით მონაცემთა შეგროვება საქსტატში პირველად 2018 წლის იანვრიდან დაიწყება და ის ქაღალდის კითხვარს ჩაანაცვლებს, გააუმჯობესებს მონაცემთა შეგროვების ვადებს და ხარისხს. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქსტატის საველე პერსონალსა და რეგიონული სამართველოების 300-ზე მეტ თანამშრომელს გამოკვლევის მეთოდოლოგიასა და მონაცემთა პლანშეტების გამოყენებით შეგროვების საკითხებზე 25 ნოემბრიდან 13 დეკემბრის ჩათვლით ტრენინგი ჩაუტარდებათ. 
ტრენინგი დღეს შიდა ქართლის რეგიონის თანამშრომლებისა და ინტერვიუერებისთვის დაიწყო. საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა მერი დაუშვილმა განაცხადა, „საქსტატი სასოფლო მეურნეობათა შერჩევის გამოკვლევებში ანდროიდ სისტემის ტაბლეტის მეშვეობით, მონაცემთა შეგროვებაზე გადასვლა, საქსტატისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ახალი პროექტია, რომელიც ხელს შეუწყობს გამოკვლევის მოდერნიზაციას. მონაცემთა შეგროვების ელექტრონული მეთოდის დანერგვა გააუმჯობესებს მონაცემთა ხარისხს, დროულობას, შემცირდება მონაცემთა ბაზაში შეყვანის, საველე პერსონალის კოორდინაციისა და კითხვარის ბეჭდვის ხარჯები.შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია საქსტატის იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ჩართულები არიან აღნიშნულ კვლევაში ჩაუტარდეთ მაღალკვალიფიციური ტრენინგი“.
ტაბლეტებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფა მსოფლიო ბანკის ტექნიკური მხარდაჭერით და პროგრამის Survey Solution გამოყენებით შეიქმნა. ტეკნიკური აღჭურვილობა 365 პლანშეტი და ორი სერვერი აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა (USDA) საქსტატს საჩუქრად გადასცა. 
აქვე შეგახსენებთ, რომ სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის მონაცემთა შეგროვების ელექტრონული მეთოდით (CAPI) განხორციელება „ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობათა და სასოფლო განვითარებისთვის საქართველოში“ II ეტაპის (ENPARD Georgia II) გათვალისწინებული ვალდებულებაა.

წელი