ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 30 ნოემბერი 2017

წელი