საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2010 წლის III კვარტლის გამოკვლევის საველე სამუშაოები

თარიღი: 30 სექტემბერი 2010