საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

თარიღი: 19 დეკემბერი 2017

წელი