მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ნოემბერი

თარიღი: 20 დეკემბერი 2017