ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ნოემბერი

თარიღი: 29 დეკემბერი 2017

წელი