ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის დეკემბერი

თარიღი: 3 იანვარი 2018

წელი