წყლის მონაცემთა მართვის პრაქტიკული ტრენინგი

თარიღი: 16 იანვარი 2018

15-18 იანვარს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებს ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს (EEA) წყლის ექსპერტები ოთხდღიან ტრენინგს უტარებენ თემაზე: ,,წყლის საინფორმაციო სისტემების შემუშავება და შესაძლებლობების განვითარება“. მიმდინარე სწავლება მნიშვნელოვანია წყლის პოლიტიკის შემუშავებისა და წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის განხორციელებასთვის. 
ტრენინგის ერთ-ერთი მიზანი დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაზიარებაა. ორგანიზატორების განცხადებით, სწავლების დროს მოხდება მნიშვნელოვანი, სანდო და ჰარმონიზებული მონაცემების მიღება, რაც იმის შესაძლებლობას იძლევა, რომ შეფასდეს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და მოხერხდეს წყლის რესურსების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მონაცემების ანალიზი. მათი განცხადებით, სანდო ინფორმაციის არსებობა ხელს შეუწყობს მდგრადი და ეფექტური პოლიტიკის წარმოებას, ასევე საზღვაო და მტკნარი წყლის ეკოსისტემების განვითარებას და მართვას. ტრენინგი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში წყლის კომპონენტის განხორციელებას და მასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი ინფორმაციის გაზიარებას შეუწყობს ხელს. 
როექტი, რომლის ფარგლებშიც აღნიშნული ტრენინგი ტარდება ბიომრავალფეროვნების, წყლის, ნიადაგის, ჰაერისა და გარემოს მდგომარეობის შეფასების სფეროში შესაძლებლობების განვითარებას შეუწყობს ხელს და 2019 წლის ბოლომდე გაგრძელდება.

წელი