საქსტატი საწარმოთა გამოკვლევას იწყებს

თარიღი: 30 სექტემბერი 2010

წელი