მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის დეკემბერი

თარიღი: 22 იანვარი 2018