ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის იანვარი

თარიღი: 2 თებერვალი 2018