2010 წლის სექტემბრის ინფლაცია საქართველოში

თარიღი: 5 ოქტომბერი 2010

წელი