საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2017 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 21 მარტი 2018

წელი